Samenvatting gegevensretentie

Deze samenvatting toont de standaardcategorieën en -doelen voor het bewaren van gebruikersinformatie. Bepaalde delen van het systeem kunnen meer specifieke categorieën en doelen hebben dan de hier vermelde.

Website

Categorie

Studentgegevens Moodle

Personalia, waaronder naam, adres, woonplaats, leeftijd, geboorteplaats als ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

Opleidingsgegevens

Werkgevergegevens

Bezoekgedrag

Gegevens over uw contact met de ASRE, zoals e-mailcontact

Accountgegevens voor de digitale leeromgeving

Foto- en videobeelden

IP-adres

Social media accounts

(Pas)foto’s

Logingedrag

Leerresultaten

Onderlinge communicatie tussen deelnemers en docenten


Doel

Studievoortgang
Bewaarperiode
7 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Uitdrukkelijke toestemming (AVG Art. 9.2(a)) De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 van AVG artikel 9 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven

Gebruikers

Categorie

Studentgegevens Moodle

Personalia, waaronder naam, adres, woonplaats, leeftijd, geboorteplaats als ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

Opleidingsgegevens

Werkgevergegevens

Bezoekgedrag

Gegevens over uw contact met de ASRE, zoals e-mailcontact

Accountgegevens voor de digitale leeromgeving

Foto- en videobeelden

IP-adres

Social media accounts

(Pas)foto’s

Logingedrag

Leerresultaten

Onderlinge communicatie tussen deelnemers en docenten


Doel

Studievoortgang
Bewaarperiode
7 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Uitdrukkelijke toestemming (AVG Art. 9.2(a)) De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 van AVG artikel 9 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven

Cursuscategorieën

Categorie

Studentgegevens Moodle

Personalia, waaronder naam, adres, woonplaats, leeftijd, geboorteplaats als ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen).

Opleidingsgegevens

Werkgevergegevens

Bezoekgedrag

Gegevens over uw contact met de ASRE, zoals e-mailcontact

Accountgegevens voor de digitale leeromgeving

Foto- en videobeelden

IP-adres

Social media accounts

(Pas)foto’s

Logingedrag

Leerresultaten

Onderlinge communicatie tussen deelnemers en docenten


Doel

Studievoortgang
Bewaarperiode
7 jaren
Wettelijke basis
Overeenkomst (AVG Art. 6.1(b)) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
Reden voor het verwerken van gevoelige persoonlijke gegevens
Uitdrukkelijke toestemming (AVG Art. 9.2(a)) De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden, behalve indien in Unierecht of lidstatelijk recht is bepaald dat het in lid 1 van AVG artikel 9 genoemde verbod niet door de betrokkene kan worden opgeheven

Cursussen

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Activiteiten modules

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd

Blokken

Doel

Bewaarperiode
Er is geen bewaarperiode gedefinieerd